Politica de privacitat


Si us plau, llegeixi detingudament aquesta declaració de privacitat abans d’usar aquest lloc. Coneixerà la forma en què processarem les seves dades personals. L’ús d’aquest lloc i l’enviament de les seves dades implica l’acceptació de la nostra política de privacitat. En cas contrari no usi aquest lloc.

ASSOCIACIÓ ACU-ABAE CATALUNYA (d’ara endavant, ACU-ABAE, l’entitat, la pàgina web o el lloc) informa els USUARIS que totes les dades de caràcter personal que siguin recollits són objecte d’un tractament automatitzat i s’incorporen en el registre d’activitats de tractament corresponent a ACU-ABAE, entitat propietària d’aquest lloc web.

Finalitat i legitimació

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el compliment de les obligacions legals i de la relació precontractual o contractual que en el seu cas s’estableixi amb l’USUARI, així com facilitar-li la informació que aquest sol·liciti sobre els productes o serveis, sent la base jurídica d’aquests tractaments el consentiment exprés o la signatura i execució de la mesures precontractuals o del contracte. En cas de rebre el curriculum vitae, les dades personals i curriculars podran formar part de les bases de dades de ACU-ABAE per a participar en processos de selecció presents o futurs.

Conservació

Les dades d’USUARIS es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i posteriorment durant els terminis exigits per al compliment d’obligacions legals. Les dades de preclients o antics USUARIS per a la realització d’accions promocionals, es conservaran durant 5 anys, sense perjudici de la conservació que resulti necessària per a la formulació de reclamacions judicials o extrajudicials i/o sempre que ho permeti o obligui la legislació. Les dades d’USUARIS sol·licitants d’ocupació es conservaran durant 5 anys per a futurs processos de selecció.

Comunicació de dades

Així mateix, l’informem que les seves dades, una vegada es formalitzi la relació contractual, seran cedits a les entitats públiques i privades amb les existeixi una obligació legal o amb les quals sigui necessari relacionar-se a fi de portar una bona gestió de l’activitat desenvolupada (Agència Tributària, jutjats i tribunals, gestoria, etc.). (2)

Encarregat de tractament

En aquells casos en què ACU-ABAE figuri com a «encarregat del tractament», assumeix les obligacions establertes en la *LOPD-*GDD i en el *RGPD i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable de tractament i que no els aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents als que figurin en el contracte subscrit a aquest efecte.

Màrqueting

Així mateix, ACU-ABAE informa que, en cas que així s’hagi autoritzat de manera expressa i previ consentiment, podrà utilitzar les adreces de correu electrònic, telèfons, adreces, etc. que l’USUARI ha facilitat per a mantenir-li informat de les seves novetats comercials i les seves diferents ofertes promocionals així com per a l’acompliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies. Si, en qualsevol moment posterior, l’USUARI no vol continuar rebent comunicacions comercials, pot escriure’ns a l’adreça de correu electrònic [CORREU_*ELECTRONICO] indicant «Baixa *LOPD-*GDD» en l’assumpte. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

Drets de l’USUARI

L’USUARI té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar aquells que siguin inexactes, sol·licitar la seva supressió, limitar algun dels tractaments o oposar-se a algun ús (per exemple, oposar-se amb posterioritat a l’enviament de publicitat), personalment, via e-mail o mitjançant correu postal, en l’adreça CARRER DE LEPANT, 9, BAIXOS · 08800, VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA). També pot exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que poden consultar en www.aepd.es.

Veracitat i exactitud de les dades

L’USUARI serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant ACU-ABAE de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense mediar el seu consentiment, ACU-ABAE es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades a fi de protegir el dret del seu/els seus titular/titulars.

Seguretat

ACU-ABAE es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los, i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per a garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats. Així mateix, el lloc disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per a evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi que, en el futur, es pugui introduir en la política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D’aquesta manera, es podran comprovar regularment les actualitzacions o canvis que es produeixin.

Responsable de tractament

Responsable: ASSOCIACIÓ ACU-ABAE CATALUNYA – NIF/CIF: G67492678
Telèfon de contacte: 936 78 83 34 – Correu electrònic: INFO@ACU-ABAE.CAT
Adreça postal: CARRER DE LEPANT, 9, BAIXOS · 08800, VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
Consulti el nostre Avís Legal per a conèixer totes les dades referents al propietari de la pàgina web.

ACU-ABAE realitza tots els esforços raonables per a assegurar que el contingut del lloc cal i vigent.