Formulari d’inscripció a l’Associació

Tota la informació per a inscriure’t a l’associació, a un clic de distància.

Socis adherits

Quota gratuita

Per sempre (excepte canvi a quota general)

Que inclou.
  • Rebre informació sobre les activitats de l’associació

  • Consultes on-line (per mitja de correu electrònic o telefònic)

  • Assistència Jurídica

  • Realització de reclamacions extrajudicials
  • Realització de demandes judicials en defensa de la persona consumidora

Socis de ple dret

60,00 euros

Anuals

Que inclou
  • Rebre informació sobre les activitats de l’associació

  • Consultes on-line (per mitja de correu electrònic o telefònic)

  • Assistència Jurídica

  • Realització de reclamacions extrajudicials
  • Realització de demandes judicials en defensa de la persona consumidora

Dades personals

Dades postals

Tipus de persona sòcia

En aquest apartat, es pot elegir quin tipus de soci / sòcia es vol ser. Els Arts. 27 i 29 dels estatuts de l'Associació disposen els tipus de persones sòcies que l'associació admet, si vols mirar que diuen els estatuts, pots accedir a ells clicant aquí.

Inscripció de familiars

Les persones que s'inscriguin com a socis de caràcter general poden inscriure a tres familiars amb ells. Entre els familiars que entren, es troben ascendents i descendents (pares, mares, fills i filles) així com es permet inscriure a les parelles de fet o membres de matrimoni. Aquestes persones seran inscrites dins de la quota de soci/sòcia de la persona que redacta el present formulari. Únicament els socis i sòcies de caràcter general que paguin la quota corresponent a 60,00 euros anuals podran inscriure familiars com a socis.