Fitxers de morositat2023-03-27T10:29:25+00:00

Fitxers de morositat

Que son els fitxers de morositat?

Els fitxers de morositat son els registres on empreses associades a aquest fiquen les dades de aquelles persones, siguin fisiques (persones normals) o jurídiques (empreses) que els hi hagin deixat un deute per impagament dels seus productes i/o serveis.

Quins son els seus efectes?

Quan una empresa t’inscriu a un fitxer de morositat (Asnef, Badexcug, etc.) significa que no els hi has pagat els seus serveis i per tant, els hi deus diners. Una vegada inscrit al fitxer, les empreses inscrites en aquest sabrán que tens un deute amb aquesta empresa, vinculant la possibilitat de donar-te els serveis o no si estás dins d’aquests fitxers.

Pots saber si estas dins d’un d’aquests fitxers enviant una petició d’accés segons l’Art. 13 de la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i Garantía dels Drets Digitals.

Que es pot fer?

Segons la llei de protecció de dades, tens dret a accedir, a rectificar les dades, a cancelació de dades, oposició a les dades, portabilitat, supresió i limitació de les dades (coneguts com a drets ARCO-POL).

Si una empresa ha ficat les teves dades de manera ilegitima, o sigui, que no existeixi el deute pel qual s’ha donat l’alta de les teves dades al fitxers de morositat, tu pots oposar-te a que estiguin dins del fitxer.

En cas de que el fitxer no accepti la teva reclamació, pots portar el cas de manera administrativa a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) o als Jutjats i reclamar els danys i perjudicis que t’hagin generat el que les teves dades estiguin incloses a un fitxer de morositat.

  • Demanar dret d’accés al fitxer per veure quin es el deute.

  • Formular oposició a que les dades estiguin al fitxer per ilegitimitat del deute.

  • En cas de que no t’acceptin la reclamació, formular reclamació davant l’AEPD.

  • Alternativament, presentar demanda judicial per reclamar danys i perjudicis.

En que et podem ajudar?

La nostra entitat te experiència en la reclamació d’aquests conceptes. Tenim un equip especialitzat que s’encarrega de la realització dels tràmits que facin falta.

A més compta amb un valor afegit, en cas de que es pugui perdre al Jutjat, l’associació disposa del dret a Justícia Gratuïta i per tant, no et condemnarien en costes.

Ser d’ACU-ABAE te beneficis!

Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@acu-abae.cat o ficant les teves dades al formulari que es troba a la dreta.

Si vols que t’ho portem, necessitarem la següent documentació en format físic o digital (escanejat):

  • Documents relatius als tramits ja realitzats.

  • Copia del DNI de la persona inscrita al fitxer.

  • Fulla d’encàrrec i apoderament (que s’enviarà una vegada contactis amb nosaltres).

  • En cas de que faltés cap document t’ho farem arribar.

Ir a Arriba