Notícia trobada al blog de NOTICIAS JURÍDICAS (https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17744-condena-a-orange-por-incluir-en-ficheros-de-morosos-a-clientes-que-supuestamente-se-niegan-a-pagar-/)

Segons disposa aquesta notícia, un Jutjat Mercantil ha condemnat a Orange per incloure en un fitxer de morositat a clients que es neguen a pagar el deute que se’ls reclama. El Jutjat ha considerat que es considera una pràctica abusiva, ja que la conducta només té l’objectiu real de perjudicar la reputació dels clients o servir de mitjà de pressió a efectes de què es paguin aquests deutes.

Aquesta acció col·lectiva l’ha exercitat el Ministeri Fiscal pel qual demana el cessament immediat de la conducta d’Orange, la qual considera lesiva dels drets i interessos de les persones consumidores, consistent en la seva inclusió a fitxers de morositat o sistemes d’informació creditícia per haver-se donat de baixa dels seus serveis o efectuat una portabilitat a altre operador, amb base a suposats deutes que els esmentats clients no varen abonar per no estar conformes amb aquestes.