El tribunal de Justicia de la Unió Europea torna a resoldre a favor dels prejudicats dels càrtels generats per marques i en la seva recent Sentència declara que la prescripció per a l’exercici d’accions judicials contra empreses que han constituit un càrtel per a pactar els preus en perjudici dels compradors ha de comptar a partir de que es va declarar la Sentència  condemnant a aquestes empreses com a ferme, per un termini de 5 anys en el cas d’Espanya.

Això fa que les persones consumidores que hagin comprat un vehicle a qualsevol de les marques incloses dins del Càrtel dels Cotxes pugui reclamar els danys i perjudicis fins al 2026, atès que les Sentències del Tribunal Suprem que desestimaven els recursos de les marques varen sortir al 2021. Es per això que recomanem a totes les persones que creguin que poden estar perjudicades que ens contactin i nosaltres els hi direm els passos a fer i les actuacions a realitzar.