Fa poc hem rebut una noticia en relació al tancament de les clíniques dentals DENTIX i es que han procedit a presentar-se en concurs de crèditors. Això que significa? Doncs que si tenies contractats els serveis de l’empresa DENTIX, pots reclamar les quantitats cobrades en concepte de serveis no prestats.

Es evident que hi ha persones que han pagat els serveis de la clínica directament i altres que han contractat un préstec. Cosa que s’ha de diferenciar perquè el format de reclamació es diferent.

Posem l’exemple d’una persona que ha pagat els serveis de la clínica dental en efectiu o tarjeta: Doncs aquesta persona s’hauria (que no es obligatori) de personar a la causa concursal i informar el crèdit a l’administrador concursal. Us deixem a continuació les dades de contacte:

  • Tribunal: Jutjat Mercantil núm. 2 de Madrid.
  • Causa: Concurs ordinari núm. 1305/2020
  • Administrador Concursal: Account Control Ius&Aequitas Administradores Concursales, SLP.
  • Domicili: Av. de Brasil, 17, 28020 Madrid*
  • Web: https://dentixenconcurso.com/

*Actualitzat per modificació del domicili de l’admon. concursal.

Per personar-se al procediment concursal, es preferible que es faci per mitjà d’un advocat i un procurador o a través de la nostra associació, la qual pot representar els interessos de les persones afectades. Igualment, s’ha de dir que en el probable cas que l’empresa DENTIX es quedi sense diners per poder pagar, els consumidors crèditors no cobrin la seva part corresponent.

Per altra banda, posem l’exemple d’una persona que hagi pagat els serveis de la clínica dental per mitjà d’un préstec: Doncs en aquest punt la forma de reclamar es semblant, s’ha de comunicar el crèdit a l’administrador concursal el crèdit adquirit amb DENTIX. Una vegada fet, s’ha de conseguir l’historial clínic i la factura realitzada. Amb això es pot demanar a la financera que faci efectiu l’Art. 29.3 de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum. El qual diu el següent:

El consumidor, a més de poder exercitar els drets que li corresponguin enfront del proveïdor dels béns o serveis adquirits mitjançant un contracte de crèdit vinculat, podrà exercitar aquests mateixos drets enfront del prestador, sempre que concorrin tots els requisits següents:

a) Que els béns o serveis objecte del contracte no hagin estat lliurats en tot o en part, o no siguin conforme als pactes en el contracte.

b) Que el consumidor hagi reclamat judicial o extrajudicialment, per qualsevol mitjà acreditat en dret, contra el proveïdor i no hagi obtingut la satisfacció a la qual té dret.

Aquestes tasques les pot fer l’Associació, per això oferim un canal de comunicació on les persones es puguin ficar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte.