Estatuts de l’Associació i reglaments aprovats.

Convocatòries d’Assemblea General.

Acords públics de l’Assemblea General.

Estatuts de l’Associació i reglaments aprovats.

Convocatòries d’Assemblea General.

Acords públics de l’Assemblea General.

Estatuts de l’Associació i reglaments aprovats.

Convocatòries d’Assemblea General.

Acords públics de l’Assemblea General.

Memòries, Comptes anuals i pressupostos aprovats.

2021:

 • Pressupost 2021.
 • Memòria d’activitats 2021.
 • Comptes anuals 2021.

2020:

 • Pressupost 2020.
 • Memòria d’activitats 2020.
 • Comptes anuals 2020.

2019:

 • Pressupost 2019.

Acords públics de la Junta Directiva.

Memòries, Comptes anuals i pressupostos aprovats.

2021:

 • Pressupost 2021.
 • Memòria d’activitats 2021.
 • Comptes anuals 2021.

2020:

 • Pressupost 2020.
 • Memòria d’activitats 2020.
 • Comptes anuals 2020.

2019:

 • Pressupost 2019.

Acords públics de la Junta Directiva.

Memòries, Comptes anuals i pressupostos aprovats.

2021:

 • Pressupost 2021.
 • Memòria d’activitats 2021.
 • Comptes anuals 2021.

2020:

 • Pressupost 2020.
 • Memòria d’activitats 2020.
 • Comptes anuals 2020.

2019:

 • Pressupost 2019.

Acords públics de la Junta Directiva.