Junta Directiva:

President:
Secretària General / Tresorera:
Vocals:

.
.
Jaume-Miquel Ruiz i Gual
Verónica-Michaela Ruiz Serrano
Andrea Mendiola López
Lidia Rubio Figueredo
Xavier Macià Losada

Area / departament Direcció
Area de direcció

 

  Departament de presidencia Jaume-Miquel Ruiz  Gual
  Departament de secretaria general Verónica-Michaela Ruiz Serrano
  Departament d’administració
  i comptabilitat
 Verónica-Michaela Ruiz Serrano
   
Àrea de Coordinació Juridica  
  Departament jurídic Andrea Mendiola López
  Departament de litigis Marta Montfort Martí
   
Àrea Social  
  Departament d’atenció al soci/a Lidia Rubio Figueredo
  Defensor del soci/a Xavier Macià Losada
Comissions Direcció Creació
Comissió Consultiva de campanyes de consum