De mitjana s’estima que les reclamacions siguin d’unes quanties entre 1.500,00€ i 5.000,00€ aproximadament.