No, un dels principis de l’arbitratge de consum és que l’accés és gratuït per a les persones consumidores.
Tot i això, no simbolitza que un bufet d’advocats o una associació de consumidors no pugui cobrar per portar el cas a arbitratge.