– Segons la Sentència del Tribunal Europeu, el periode de prescripció només es pot donar quan el consumidor té plens coneixements de la declaració de nul·litat per abusivitat d’una clàusula, cosa que es dona quan rep una Sentència judicial que així ho digui.

– L’Associació ACU-ABAE Catalunya està preparant una sèrie de demandes col·lectives per a reclamar les quantitats d’aquestes clàusules.

El Tribunal de Justicia de la Unió Europea ha tornat a resoldre a la seva nova Sentència de data 25 de gener de 2024 corresponent als assumptes acumulats C-810/21, C-811/21, C-812/21 i C-813/21, disposa que no es pot considerar una Sentència consolidada jurisprudencialment com a “dies a quo” o millor dit com a dia inicial per a comptar el temps de prescripció aplicable per a la reclamació dels diners cobrats en concepte d’una clàusula abusiva.

Segons aquesta Sentència del TJUE, es recorda que les persones consumidores es troben en situació d’inferioritat respecte d’un professional o d’una empresa en referència tant a la capacitat d’informació com de negociació, cosa que fa que s’adhereixin a contractes amb condicions redactades previament pel professional sense que pugui influir en el contingut d’aquestes i que per tant no es pot pretendre que les persones consumidores disposin de coneixements respecte de la Jurisprudència o legalitat d’aquestes clàusules, tot i ser aquestes consolidades.

QUE SIGNIFICA AIXÒ:

Que, les persones consumidores poden reclamar els diners cobrats en concepte d’una clàusula declarada nula per abusiva de qualsevol contracte sense que es pugui definir un període de prescripció des de la signatura del contracte ni des de que hi hagi una Jurisprudencia “consolidada” o més coneguda.

Tot i que hi haurà advocats i advocades que només utilitzaràn aquesta Sentència per a reclamar les despeses de constitució hipotecàries, aquesta resolució es pot aplicar a qualsevol condició contractual atès que la Jurisprudència del TJUE es centra en la interpretació de les normes legals emanades pels òrgans de la Unió Europea, en aquest cas, la Directiva 93/13/CEE, la qual si bé dóna un annex de clàusules que poden ser declarades nul·les pels seus efectes, en aquest cas es troba com a Jurisprudència aplicable el conegut com a principi dissuasori de l’aplicació de clàusules abusives.

ACU-ABAE PREPARA DEMANDES COL·LECTIVES.

Així és, l’Associació ACU-ABAE Catalunya, en la seva condició d’organització de persones consumidores ja està portant a terme una serie de demandes col·lectives per a reclamar les quantitats percebudes en concepte d’aquestes clàusules. Per poder reclamar això amb l’Associació, la persona interessada ha de fer-se associada a l’entitat i abonar la quota anual que paguen totes les persones associades (60,00 euros), així com una quota extraordinària (400,00 euros) que anirà destinada a abonar els honoraris dels professionals legals que han d’actuar i que en cas de guanyar la demanda amb imposició de les costes processals a l’entitat bancària, es retornaràn a la persona associada que s’hagi adherit a la demanda. A banda, una vegada guanyat el plet, l’Associació s’emporta el 15,00% del que es recuperi en concepte de quota litis.

Si qualsevol persona està interessada en participar de la demanda col·lectiva de l’Associació, només ha de contactar-hi amb nosaltres a través del correu electrònic info@acu-abae.cat o trucant al 650 66 87 14. L’atenció presencial només es realitzarà mitjançant cita previa.

Documents: