Execucions Hipotecàries

Que es una execució hipotecària?

Una execució hipotecaria es un procediment judicial que exerciten les entitats bancàries davant els jutjats en cas d’impagament. Dins d’aquestes causes judicials, les entitats demandants demanen que s’executi el préstec hipotecari als efectes de poder subhastar la finca que cobreixi la operació financera als efectes de poder aconseguir els diners que la persona consumidora no ha pogut pagar.

Quins son els seus efectes?

Quan una entitat bancària formula davant els Jutjats de 1ª. Instància un procediment d’execució hipotecaria, el mes normal es que es demani subhastar la finca per la qual es realitza el préstec. En cas de que no hi hagi cap persona que vulgui adquirir la finca arran de la subhasta, l’immoble passa a ser propietat de l’entitat bancària. La qual pot demanar el desnonament de les persones que ocupin la finca.

Per poder ser part d’aquests procediments necessites ser assistit per advocat i procurador de manera obligatòria (Arts. 23 i 31 de la Llei d’Enjudiciament Civil)

Que es pot fer?

Quan una persona consumidora rep el que es denomina com a «Totxo» que ve a ser la notificació de la demanda formulada contra aquesta. Te uns 10 dies hàbils (no es compten ni dissabtes, ni diumenges ni festius) per a contestar a la demanda. Si la hipoteca te condicions abusives com pot ser el Venciment Anticipat, pot formular oposició en base a aquesta condició.

Segons disposa l’Art. 557.1.7è de la Llei d’Enjudiciament Civil, les persones consumidores poden fonamentar la oposició a la demanda d’execució hipotecària en base a la existència de clàusules abusives dins del contracte que s’executa.

  • Formular oposició amb base a clàusules abusives.

  • Intentar arribar a un acord amb la entitat bancària.

En que et podem ajudar?

ACU-ABAE Catalunya compta amb un equip d’especialistes en procediments d’execució hipotecària, et podem ajudar portant la teva defensa jurídica per a que no puguin fer us de condicions abusives en aquests procediments. Ens hauràs d’aportar el totxo en format físic o escanejat i la realització d’un apoderament per a que els nostres professionals puguin actuar en el teu nom dins del procediment.

Si vols mes informació, pots contactar-nos al correu electrònic info@acu-abae.cat o ficant les teves dades al formulari de la dreta.

Ultimes noticies