ACU-ABAE Catalunya signa acord amb la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca del Penedès per a designar arbitres, entre altres.

En data 23 de setembre de 2021, el Sr. Jaume-Miquel [...]