Demandes judicials

Demandes judicials2021-08-02T00:21:35+00:00
Gavel, scales of justice and law books

Quan es pot interposar una demanda judicial?

Les demandes judicials es poden ficar en qualsevol moment, sempre que no hagi prescrit l’objecte de la reclamació. Per exemple, declarar l’abusivitat d’una clàusula abusiva ho pots fer en qualsevol moment perquè no prescriu. En canvi, reclamar els diners que s’han generat arran d’aquesta clàusula, té un temps. A Catalunya segons el Codi Civil de Catalunya, estableix la prescripció al cap de 10 anys.

Les demandes en el cas de les persones consumidores serveix per a reclamar quantitats, declarar l’abusivitat sobre condicions generals de contractació i reclamar els diners facturats per aquesta condició, entre altres.

Tipus de demandes judicials:

Demanda Individual

La demanda individual és el procediment judicial on només es representa als titulars d’un únic producte contractat.

En aquest cas, per ficar un exemple, ens podem trobar un matrimoni que va fer una hipoteca que conté clàusules abusives. Per tant el matrimoni entraria com a individual.

Demanda Col·lectiva

Aquest tipus de demanda en la qual hi ha un grup de persones demandants que són identificables. Les quals són representades per l’Associació.

Les persones demandants tenen en comú haver contractat un servei en particular o un producte específic i que els hi està generant un perjudici.

Òbviament els costos d’una demanda col·lectiva són més barats que una demanda individual.

Demanda Col. indeterminada

La demanda Col·lectiva indeterminada és el nom que l’hi hem posat a un tipus especial de demanda utilitzat únicament per associacions de consumidor.

La diferència entre les demandes col·lectives, és que aquesta només la poden utilitzar les associacions més representatives i l’utilitzen a favor d’un nombre indeterminat de persones consumidores (totes les persones consumidores es poden beneficiar del resultat).

Preguntes frequents

Contacta’ns

A l’associació comptem amb especialistes en defensar els drets de les persones consumidores en procediments judicials. El nostre equip multidisciplinar es pot encarregar d’assesorar-te i portar el procés judicial. No ho dubtis, els teus drets poden estar en joc!

Go to Top