Law, advice and Legal services concept.

Que és una clausula abusiva?

Denominem clàusula abusiva a qualsevol estipulació o clàusula d’un contracte que conté per objecte una actitud en detriment dels drets que les persones consumidores tenen declarats per la legislació.

Els majors exemples de clàusules abusives d’aquests últims anys han sigut el venciment anticipat o la “cláusula suelo”.

Qualsevol clausula que tingui un contingut abusiu, es no valida hi hauria de quedar com no ficada en el contracte.