Avantatges d’associar-se a ACU-ABAE

  • En el nostre fòrum d’associats podràs resoldre els teus dubtes (i fins i tot) llegir les respostes a les qüestions i problemes d’altres associats. Consultar plantilles, sentències, etcètera.
  • Rebre assessorament legal de lletrats, juristes i especialistes de l’associació.
  • Unir-te a les nostres demandes individuals i col·lectives.
  • Apuntar-te als cursos i xerrades especials per a persones associades de l’entitat.
  • Sol·licitar que l’associació tramiti en nom teu, les reclamacions pertinents sobre els teus productes, ja sigui al SAC, al Banc d’Espanya, a la CNMV, judicialment, entre altres.

Com pots associar-te?

Per a associar-se a alguna de les associacions que conformen ACU-ABAE, pots emplenar el formulari que tens a la dreta, o bé emplenar el formulari que et correspongui per perfil (dels indicats més a baix).

Quant costa la quota de persona associada?

Les quotes de les persones associades son les següents:

Quota General: 60,00€ a l’any en un únic pagament. Són totes les persones que es vulguin associar que no compleixin amb els requisits de la resta.
Quota Reduïda: 30,00€ a l’any en un únic pagament. Les persones que poden acollir-se a aquesta quota són persones amb títols de família monoparental o nombrosa que tinguin ingressos mínims a barems actualitzables i demostrables (499€/mensuals)
Persona Exempta de pagament: Totes aquelles persones que els seus ingressos per unitat familiar siguin inferiors al mínim del barem de l’associació (299€/mensuals), Estudiants i jubilats. Persones voluntàries i familiars d’una persona associada de quota general o reduïda (haurà de demostrar que és familiar i aquesta persona haurà de donar el seu consentiment a la inscripció).