DEMANDA COL·LECTIVA | L’Associació ACU-ABAE està preparant una demanda col·lectiva per les despeses d’hipoteques arràn de la recent sentencia del TJUE

DATA

abril 26, 2021

CATEGORIES
COMPARTIR

CATALÀ:
L’Associació ACU-ABAE Catalunya, organització de persones consumidores inscrita en el ROPCC, està iniciant els tràmits per realitzar una demanda col·lectiva contra bancs i caixes. El motiu d’aquesta decisió és la recent sentència del TJUE que declara que comença la prescripció una vegada que es declara abusiva una clàusula.

Per això, volem que les persones consumidores que no hagin reclamat encara les despeses de les seves hipoteques, puguin realitzar les reclamacions necessàries.

Si ets afectat o afectada per aquesta clàusula, posat en contacte amb nosaltres a través del formulari que surt més a baix.

CASTELLANO:
La Associació ACU-ABAE Catalunya, organización de personas consumidoras inscrita en el ROPCC, esta iniciando los tramites para realizar una demanda colectiva contra bancos y cajas. El motivo de esta decisión es la reciente sentencia del TJUE que declara que comienza la prescripción una vez que se declara abusiva una cláusula.

Por esto, queremos que las personas consumidoras que no hayan reclamado todavía los gastos de constitución de sus hipotecas, puedan realizar las reclamaciones necesarias.

Si eres afectado o afectada por esta cláusula, ponte en contacto con nosotros a través del formulario de mas abajo.